BILETY

Dobra wiadomość! Utrzymujemy tę samą cena za udział w festiwalu, co rok temu!

Akredytacja trzydniowa kosztuje 50 zł.

Wejścia na poszczególne dni:

Piątek – 20 zł.

Sobota – 30 zł.

Niedziela – 20 zł.

Akredytację zakupić można jedynie na terenie konwentu, od godziny 15:00 w piątek. W godzinach nocnych akredytacja jet możliwa na żądanie, u organizatorów pełniących dyżur.

Dzieci do 6 roku życia mają prawo do bezpłatnego wejścia na teren imprezy.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w Festiwalu.