Wolontariat

Igory akredytacja

Jesteś osobą, która kocha angażować się w tworzenie różnych rzeczy? Podczas trwania Festiwalu możesz dołączyć do ekipy prawdziwych Kapitularzowych Superbohaterów. 

IGORY – bo o nich tu mowa, to nic innego jak grupa wspaniałych i wyrozumiałych wolontariuszy, bez których festiwal nie byłby taki sam. 

Będąc igorem wspierasz przeróżne piony całego wydarzenia nabierając doświadczenia w interesujących Cię dziedzinach. Praca w pressroom-ie, pomoc logistyce, zabezpieczanie konwentu jako patrol, obsługa akredytacji czy twórczy dyżur w kidsroom-ie. Twój dyżur odpowiada, twoim zainteresowaniom. Wystarczy, że zaznaczysz  w formularzu zgłoszeniowym jaka działka najbardziej Cię interesuje. 

Podstawą pracy wolontariusza jest umowa wolontariacka zawarta pomiędzy wolontariuszem a Organizatorem, sporządzona i podpisana w dwóch kopiach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia. Co ważne wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu, tj. 6.09.2024 r. 

Link do fomularza wolontariackiego -> IGORY

Niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do okazania Organizatorom zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas Festiwalu. Wzór zgody dostępny jest tutaj.

patrol