INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z podjęciem współpracy przy tworzeniu Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2024, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja “Fantastyczne Inicjatywy”, Numer Krs: 0000509498

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem współpracy.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji współpracy przy tworzeniu Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2024,

b) wykorzystania danych w materiałach reklamujących i promujących Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2024

c) udostępnienia partnerom i podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie niezbędnym do realizacji Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2024

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31-12-2024 (zakończenie rozliczania Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2024)

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) przenoszenia danych;

d) usunięcia danych;

e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.