ZGODA OPIEKUNÓW

Zgoda opiekuna na udział w Festiwalu

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy zakupie biletu oraz posiadać w trakcie trwania Festiwalu wypełniony przez prawnego opiekuna formularz upoważniający do wzięcia udziału w Kapitularzu.