Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej Harjis

Harjis_7
Harjis_6
Harjis_3
Harjis_2
Harjis_1

Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej Harjis Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej Harjis realizuje projekt mający na celu możliwie wierne odtworzenie stroju, uzbrojenia i realiów życia kultury przeworskiej, czyli ludności zamieszkującej w pierwszych wiekach naszej ery obecne terytorium państwa polskiego. Nasza działalność opiera się również na doświadczeniach w dziedzinie rzemiosł takich jak kowalstwo, ciesielstwo, kaletnictwo, tkactwo, oraz garncarstwo.
Przeprowadzamy testy różnych rodzajów uzbrojenia, a także badamy ich zastosowanie w walce. Staramy się odtworzyć w jak najpełniejszy sposób drogę człowieka w zaświaty poprzez interpretację źródeł historycznych i archeologicznych. Dopełnieniem życia obozowego jest próba rekonstrukcji gospodarki żywieniowej kultury przeworskiej, a w efekcie odwzorowania kuchni barbarzyńskiej.
Zrzeszamy ludzi z różnych zakątków Polski, oraz z odmiennych środowisk. Trzon Harjis stanowią archeolodzy, dzięki czemu projekt ma charakter naukowy. Organizacja objęta jest patronatem Uniwersytetu Łódzkiego.