Serhij Łeheza

Serhij Łeheza (Сергій Легеза, Sergii Legeza, Siergiej Legieza) urodził się 2 czerwca 1972 r. Absolwent wydziału historycznego Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego, doktor i docent z dziedziny historii, socjolog. Autor publikacji z zakresu kultury popularnej. Od 2010 roku zawodowo tłumaczy polskich autorów.

W jego przekładach na języki rosyjski i ukraiński ukazały się utwory takich autorów, jak St. Lem, J. Dukaj, A. Sapkowski, J. Grzędowicz, R. Wegner, R. Rak, J. Komuda, T. Kołodzejczak, J. Nowak. Laureat nagrody Iwana Jefremowa (2014) dla najlepszego tłumacza na język rosyjski i nagrodę dla najlepszego tłumacza od European Science Fiction Society (2021) za tłumaczenia na język ukrainski w kategorii Best Written Work of Fiction, przyznawaną corocznie na Euroconie.Autor kilkunastu opowiadań fantastycznych.