Prof. Tadeusz Wibig

Prof. Tadeusz Wibig

Tadeusz Wibig (ur. 1957 w Pakości) – fizyk, profesor nauk fizycznych. Specjalizuje się w fizyce i astrofizyce promieniowania kosmicznego i w fizyce oddziaływań cząstek elementarnych bardzo wysokich energii.

Ukończył XV LO w Łodzi. Tytuł magistra otrzymał na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1980. Stopień doktorski w zakresie fizyki uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim w 1991 za pracą O nukleosyntezie i propagacji promieniowania kosmicznego. Habilitował się w 1999 na podstawie dorobku naukowego i autoreferatu Geometryczny model partonowy. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych otrzymał w 2014. Pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.


Jest autorem, bądź współautorem ~400 prac naukowych. Publikował w takich czasopismach jak m.in. „Physical Review”, „Physics Letters”, „Astrophysical Journal”, „Journal of Physics”, „Physics Education”, a także w języku polskim w „Matematyce”, „Fizyce w Szkole” i „Postępach Fizyki”.
Przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Do momentu rozwiązania w roku 2016 kierował Katedrą Modelowania Procesów Nauczania. Otrzymał Nagrodę Główną Popularyzatora Nauki Roku 2017 w Konkursie MNiSW i PAP.


W końcu lat 70 debiutował kilkoma opowiadaniami sf drukowanymi w “Młodym Techniku”, Krótkie formy literackie, jako członek grupy literackiej Centauro, opublikował w Antologii “Kocham wieczór autorski na Placu Wolności.”, a także w czasopismach “Nowy Wyraz”, “Metafora” i “Tygiel Kultury”.