MICHAŁ GACEK

Michał Gacek w swojej twórczości literackiej podejmuje głównie tematy związane z grozą. Jest doktorem psychologii, specjalizującym się w psychologii klinicznej i rehabilitacyjnej, wykładowcą, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autorem artykułów naukowych w języku polskim i angielskim oraz rozdziałów w monografiach.

Zainteresowany fantastyką od zawsze, na początku lat 90-tych zetknął się z książkami Tolkiena i Stephen’a Kinga. Obecnie wielbiciel prozy Jacka Dukaja i Peter’a Wattsa. Co roku obecny na łódzkim Kapitularzu i krakowskim Kfasonie, okazjonalnie na innych imprezach związanych z fantastyką. Tematyka jego prelekcji obejmuje zagadnienia z obszarów (para)psychologii, literatury grozy oraz zjawisk nadnaturalnych.