Marta Kładź – Kocot

Marta Kładź-Kocot – literaturoznawczyni, pisarka, redaktorka, autorka dwutomowej powieści fantasy „Noc kota, dzień sowy” oraz opowiadań opublikowanych w „Creatio Fantastica”, „Nowej Fantastyce”, „Feniksie Antologii” i „Fantomie” oraz w tomie polskiego weird fiction „Sny umarłych 2019” i w antologii „Tarnowskie Góry fantastycznie 2”.

Zajmowała się badaniem relacji mitu i fantastyki, czego owocem jest książka „Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości J.R.R. Tolkiena i Stanisława Lema”. Pisuje artykuły naukowe i teksty publicystyczne. Eksploruje różne przestrzenie literackie, choć najczęściej powraca do metapoziomowej fantasy. Jej kolejna powieść, „Daraena”, ukaże się w 2021 roku.