Marek Oramus – rocznik 1952, studia na Politechnice Śląskiej w specjalności energetyka jądrowa. Pisarz, krytyk i publicysta. Obecnie stały współpracownik dodatku
Plus-Minus „Rzeczpospolitej”. Prowadzi witrynę o książkach pod adresem galgut.eu. Specjalizuje się w nauce i szeroko rozumianych zagadnieniach cywilizacyjnych.

Autor 6 powieści science fiction, 2 tomów opowiadań, 5 książek krytycznych i 2 książek popularno-naukowych. Pisze prozę rozpatrującą realne problemy cywilizacji, w wymowie pesymistyczną. Od 1990 roku członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.