Jadwiga Zajdel

Była żoną Janusza Zajdla, fizyka i pisarza science-fiction. Po jego śmierci w 1985 zajmuje się opieką nad spuścizną literacką męża. W 1986 odebrała w jego imieniu nagrodę fandomu Sfinks, która zmieniła nazwę na Nagrodę im. Janusza A. Zajdla[3], a Jadwiga Zajdel objęła nad nią honorowy patronat i każdorazowo wręcza ją zwycięzcom na kolejnych Polconach[

Redagowała autorskie zbiory opowiadań męża dla wydawnictw Supernowa i BookRage.