Igor Banaszczyk – urodzony w Łodzi, tam ukończył filologię polską. Następnie przez lata tułał się po Polsce i Europie, aby ostatecznie osiąść pod Warszawą. Uważa, że nie ma życia poza biblioteką. Od pięciu lat prowadzi na Youtube kanał Grafzero vlog literacki, gdzie rozprawia się z literaturą i kulturą… bez pardonu.

Vlog:  https://www.youtube.com/c/Grafzerovlog
Facebook: https://www.facebook.com/grafzerovlog/
Instagram: https://www.instagram.com/jestestymcoczytasz/