Dr MAGDALENA LACHMAN

dr Magdalena Lachman — adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: literatura i sztuka najnowsza, komunikacja literacka w konfrontacji z kulturą masową i kodami wizualnymi, komparatystyka interdyscyplinarna – m.in. związki literatury i komiksu (szczególnie wpływ komiksu na pisarstwo XX i XXI wieku).

W latach 2001–2011 współorganizowała z Krzysztofem Skrzypczykiem sympozja komiksologiczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Zasiadała w jury konkursów na komiksowe adaptacje literatury. W ramach projektu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki współtworzyła leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989 (red. Kalina Kupczyńska, Renata Makarska, Berlin: Christian A. Bachmann Verlag 2021), opracowując hasła poświęcone związkom literatury i komiksu. Inne wybrane publikacje: Gry z „tandetą” w literaturze polskiej po 1989 roku (Kraków: Universitas 2004); Jak (nie) być pisarzem. Literatura we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej (Warszawa: IBL PAN 2019); Marcin Bałczewski/Magdalena Lachman (red.) Konkurs na krótką formę komiksową „Julian Tuwim” (Łódź: Dom Literatury w Łodzi 2013); Magdalena Lachman/Paweł Polit (red.) (Dy)fuzje. Związki literatury i sztuki po 1945 roku (Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019) oraz współautorką haseł w Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989 (red. Kalina Kupczyńska, Renata Makarska, Christian A. Bachmann Verlag, Berlin 2021). W roli prelegentki podczas kolejnych edycji Kapitularza, w którym uczestniczy od 2018 roku, podejmowała namysł nad zróżnicowaną komiksową obudową twórczości Stanisława Lema, statusem komiksu we współczesnej kulturze, turystyką kulturową i eventową, ideą festiwalu jako imprezy fanowskiej.