dr hab. Jacek Pniewski

Dr hab. Jacek Pniewski – fizyk w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek wielu oblicz i zainteresowań, doświadczony wykładowca i popularyzator nauki, od 2018 r. członek zespołu „Nauka o klimacie”, redaktor fanpage’a Ziemia na Rozdrożu, ekspert i panelista wydarzeń związanych z klimatem, organizowanych m.in. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK), Strajk dla Ziemi (Earth Strike), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Uniwersytet Warszawski, gminę Piaseczno, autor artykułów popularyzujących wiedzę o klimacie.

Przyjedzie do nas z ramienia Nauka o klimacie – portalu prowadzonego przez Fundację Edukacji Klimatycznej, dostarczającego naukowych informacji (weryfikowanych przez naukowców!) odnośnie kwestii klimatycznych.