Dr hab. ADAM MAZURKIEWICZ

Wykładowca akademicki, znawca kultury i literatury popularnej oraz historii i teorii fantastyki. Związany z „Grabarzem Polskim” i „Creatio Fantastica”, juror nagrody im. Jerzego Żuławskiego. Uczestnik Sympozjów Komiksologicznych, organizowanych w ramach łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, oraz dorocznych sesji naukowych w ramach wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Kryminalnego. Autor książek „Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura” i „O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004”.