Dominika Oramus

Prof. dr hab. Dominika Oramus pracuje w Instytucie Anglistyki UW. Prowadzi seminaria magisterskie
i doktoranckie poświecone science fiction i prozie anglojęzycznej oraz zajęcia kursowe.
Zainteresowania badawcze:
science fiction,
nauki ścisłe versus humanistyka,
poetyka brytyjskiego postmodernizmu,
Twórczość pisarzy współczesnych: Angela Carter, Stanisław Lem and J.G. Ballard.


Najważniejsze książki:

 • Grave New World. The Decline of the West in the Fiction of J.G. Ballard (The Terminal Press
  Toronto, 2015)
 • Ways of Pleasure. Angela Carter’s Discourse of Delight in her Fiction and Non-Fiction (Frankfurt,
  2016)
 • Charles Darwin’s Looking Glass. The Theory of Evolution and the Life of its Author in
  Contemporary British Fiction and Non-Fiction (Frankfurt, 2015),
 • Darwinowskie Paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej (Kraków, 2015)
 • Stany splątane. Fizyka a literatura współczesna (Kraków, 2020).