Czym zajmujesz się na co dzień – zawodowo i/lub hobbystycznie? Na czym się znasz?

Czy masz jakieś doświadczenie (również zawodowe) jako autor/prowadzący w zakresie spotkań z udziałem publiczności, prelekcji i/lub warsztatów? Jeśli tak, to jakie?

Czy chcesz wziąć udział w panelach dyskusyjnych związanych z obszarami Twoich zainteresowań, których tematyka zostanie przygotowana przez Organizatorów i zaproponowana w okresie nie krótszym niż 2 miesiące przed Kapitularzem