01-03.09.2017 Łódź, Wydział Filologiczny UŁ
Tegoroczny Kapitularz odbywa się
1 września a trwa do 3!