REGULAMIN ŁÓDZKIEGO FESTIWALU FANTASTYKI KAPITULARZ 2021

 1. Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2021 (zwany dalej „Kapitularzem”) odbywa się w dniach 11-12 września 2021 roku  i będzie transmitowany za pośrednictwem sieci internetowej. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu na stronie www.kapitularz.pl
 2. Organizatorem “Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2021” jest Fundacja Fantastyczne Inicjatywy z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000509498 zwana dalej Organizatorem.
 3. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, czyli imprezą zwykłą odbywającą się na terenie prywatnym i nie podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2010 (dz. U. nr 62, poz. 504). Organizatorzy pracują społecznie.
 4. Każdy uczestnik „Kapitularza 2021” rejestrując się na stronie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin jest egzekwowany przez organizatorów, obsługę, Igorów (wolontariuszy wspomagających organizację festiwalu) oraz ochronę Kapitularza. Naruszenie regulamin może prowadzić do nałożenia na uczestnika sankcji włącznie z odebraniem możliwości uczestniczenia w transmisji online.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.kapitularz.pl.
 7. Dane podane przez formularz kontaktowy lub w innej formie służą tylko do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu i są przetwarzane zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z zm.). Po zakończeniu Kapitularza wszystkie dane wrażliwe są niszczone.
 8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Festiwalu – „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”
 9. Każdy Uczestnik Kapitularza zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowania się decyzjom Obsługi.
 10. Organizatorzy Kapitularza 2021 nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Festiwalu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie przed i w czasie trwania Imprezy.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.